مشاور تحصیلی

در دنیای امروز می توان حضور مشاوران آموزشی و تحصیلی را یکی از ارکان اصلی نظام آموزشی دانست، زیرا بسیاری از کارشناسان و افراد با تجربه بر این باورند که حضور این افراد در کنار دانش آموزان با هر مقطع تحصیلی بسیار مهم است و نقش بسزایی در موفقیت آن ها خواهد داشت. کمتر کسی است از اهمیت همراهی یک فرد شایسته و متخصص در مراحل زندگی آگاه نباشد.

برای دریافت مشاوره کلیک کنید

مشاوره تحصیلی تعیین تکلیف و تحمیل راه حل به دانش آموز نیست، بلکه نوعی آموزش و هنر یادگیری است به گونه ای که یک مشاور متخصص خوب و مجهز به مهارت و صلاحیت علمی و حرفه ای سعی در تطبیق با آن داشته باشد. شرایط و علاقه دانش آموز پاسخگو نیازهای او خواهد بود و با تلاش برای شناخت خود، مراجع و کسب بهترین راه و روش به نتیجه مطلوب می رسد و یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، مشاوره مدرسه است.

مشاوره تحصیلی هم گروهی و هم انفرادی است و در واقع نوعی مشاوره فردی و گروهی است که به افراد کمک می کند تا توانایی ها، استعدادها و مهارت های خود، یادگیری، برنامه ریزی، انتخاب رشته تحصیلی و حل مشکلات آموزشی و انضباطی را بشناسند. آن ها در نهایت می توانند مهارت های خود را توسعه دهند و از امکانات موجود بهره مند شوند.

Call Now Buttonدریافت مشاوره (کلیک کنید)